بازتاب سومین جشنواره بین المللی فیلم پرواز در رسانه‌های بین المللی

بازتاب اختتامیه سومین جشنواره بین المللی فیلم پرواز در رسانه‌ها

” ملودی ” دومین برگزیده‌ جشنواره فیلم ناشنوایان هند

” حد ” جایزه نخست جشنواره ناشنوایان هند را از آن خود کرد

پیام و دست نوشته زیبایی از استاد محمود فرشچیان در مورد جشنواره بین المللی فیلم پرواز ویژه مسایل معلولیت