استقبال رسانه های خبری هند از اهداف و اقدامات جشنواره بین المللی فیلم پرواز

اکران فیلم ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم ناشنوایان هند

تقدیر از جشنواره بین المللی فیلم پرواز در کنفرانس سالانه مجمع جهانی