دیدار عوامل کافه خبر با عوامل جشنواره فیلم پرواز

برگزار کنندگان دوره چهارم جشنواره فیلم پرواز