معرفی دکتر ” بهروز افروز ” نابینای جوان و موفق در مجله بین المللی UP WORDS

استقبال رسانه های خبری هند از اهداف و اقدامات جشنواره بین المللی فیلم پرواز

اکران فیلم ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم ناشنوایان هند

افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم ناشنوایان هند

دعوت جشنواره بین المللی فیلم ناشنوایان هند

تقدیر از جشنواره بین المللی فیلم پرواز در کنفرانس سالانه مجمع جهانی

افتتاحیه کنفرانس سالانه مجمع جهانی