تولید شبکیه چشم با استفاده از سلول های بنیادی

استفاده از تلگرام برای نابینایان ایرانی

موزه و گالری انگلیسی امکان بازدید نابینایان را فراهم میکنند

تبریک دبیر کل دفتر مرکزی یونسکو به دبیر جشنوار بین المللی پرواز

پیام دبیر جشنواره بین المللی پرواز به مناسبت برگزاری سومین دوره

تبریک وزیر معلولین هند به دبیر جشنواره بین المللی پرواز

حضور امیرحسین شریفی در دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم پرواز