استقبال رسانه های خبری هند از اهداف و اقدامات جشنواره بین المللی فیلم پرواز

اکران فیلم ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم ناشنوایان هند

افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم ناشنوایان هند

دعوت جشنواره بین المللی فیلم ناشنوایان هند

تقدیر از جشنواره بین المللی فیلم پرواز در کنفرانس سالانه مجمع جهانی

افتتاحیه کنفرانس سالانه مجمع جهانی

درگذشت دردناک دکتر ” عبدالرضا کردی “